PENGURUS

Direktur DPPAI

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

 

Kadiv PPK (Pengkajian dan Pengembangan Keislaman)

Umar Haris Sanjaya, SH., MH.

 

 

Kadiv PPD (Pendidikan dan Pembinaan Dakwah)

Junaidi Safitri, S.E.I., M.E.I.

 

 

Staff  Administrasi & Bagian Umum

Untung Dumadi

Arjun Thohuri. S.Pd.I

 

Bagian Keuangan

Imam Amiiq Ramdlany, SH

 

 

Bagian Akademik 

M. Agus Khoirul Wafa, S.E.I., M.Ek

 

Staff Pendidikan dan Pengembangan Keislaman

Fathurrahman Alkatitanji, SHI

 

 

Staff Pendidikan dan Pengembangan Dakwah& Informasi Teknologi

Khairul Fahmi. S.Pd.I., M.Pd.

 

 

 

 

 
BANTUAN INFORMASI?